Ellen Marie Blakstad Paus9156 3.jpg

EM Blakstad Paus

EM Blakstad Paus er billedkunstner og grafiker. Som grafiker benyttes både dyptrykk og høytrykksteknikker i tillegg til produksjon av artist’s books. En lidenskap for papir fører til utforskning av egen papirproduksjon av ulike materialer. Arbeidene kretser ofte rundt tema kommunikasjon, identitet og tilhørighet hvor spor etter hånden gjentar seg som et sentralt element. 

Ved et veiskille i livet gikk Blakstad Paus i gang med en ny utdannelse. Hun er utdannet ved Asker Kunstfagskole og Kunsthøgskolen i Oslo, og har sitt verksted i Bærum.

Kontakt  →


Foto: Studio Wangberg