- CV -

 

 

Ellen Marie Blakstad Paus

Verksted/Workshop: Griniveien 305,  1356 Bekkestua, Norway

Mobil:                       +47 90532792

Web:                          www.emblakstadpaus.com

epost:                        post@emblakstadpaus.com                                                         

Språk:                        Norsk, tysk, engelsk

 

Utdannelse/Education

2011-2014        Bachelor, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Avd. Kunstfag

2008-2010       Fabrikken Asker Kunstfagskole (FAKS), Heggedal

2007-2008      Vika kunstskole, Oslo

2005-2007      Frankfurt Malakademie, Frankfurt

1990-1993       Diplomeksportøkonomstudiet, Norges Markedshøyskole

                              (NMH), Oslo, Kiel, Köln, Bremen

 

Separatutstillinger/Solo Exhibitions

2017           Tider skal komme, StasjonsGalleriet, Sørum       

 

Kollektivutstillinger/Group Exhibitions

2019 Refleksjoner, Bærum Kunsthall, Fornebu

2019 Kunst Rett Vest, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

2019 Medlemsutstilling, Norske Grafikere 100 år, Oslo

2019 Bærumsutstillingen 2019, Bærum Kunsthall, Fornebu

2018 Vår vakre klode, StasjonsGalleriet, Sørum

2018 Kunst Rett Vest, Drammen Museum, Drammen

2017            Den Kulturelle Spaserstokken, Bærum

2016            Nytt kapittel, Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel, København

2016            Medlemsutstilling, StasjonsGalleriet, Sørum

2016            Årsutstillingen Norske Kunsthåndverkere, Hydrogenfabrikken,

                      Fredrikstad

2016            Kunst Rett Vest, Dikemark, Asker

2016            Innbundet/Ubundet, Norske Grafikere, Oslo

2015            Medlemsutstilling, StasjonsGalleriet, Sørum 

2015            Kunst Rett Vest, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

2014            October Open, Hydrogenfabrikken kunsthall, Fredrikstad

2014            Medlemsutstilling, StasjonsGalleriet, Sørum

2014            Kunst Rett Vest, Fossekleiva kultursenter, Berger

2014            Bachelor avgangsutstilling KHiO, Oslo

2014            Pust, Bærum kunstforening/BKiB, Sandvika

2013            Kunst Rett Vest, Kunstlaboratoriet, Vestfossen

2013            Dialog, Galleri Seilduken, KHiO, Oslo

2012            Språklig interferens, Galleri Seilduken, KHiO, Oslo

2011             Hot or Not, Søylegalleriet KHiO, Oslo

2011             Oslo Open, Volum verksted, Oslo

2010            Legs11, Freia Sjokoladefabrikk, Oslo

2009           Kunststunt under åpning av Kunst Rett Vest, Asker

2009           Hot off The Press, Asker Kulturhus

2009           Askers lengste utstilling/Asker jazzfestival

 

Stipend/Scholarship

2015            Norsk kulturråds kunstnerstipend

2009           Stipendpris. Askers lengste utstilling/Asker jazzfestival

 

Innkjøpt/Purchase

2009           Tandberg Eiendom AS

2009           Revisor Halvdan Nitter AS

 

Medlemskap og styreverv/Memberships and Board Assignments

Bildende Kunstnere i Bærum (BKiB)

Norske Billedkunstnere (NBK)

Norske Grafikere

2015-2018      Styremedlem BKiB

2012-2013      Galleri Seilduken KHiO

2010                  Styremedlem FAKS